Ochrona danych osobowych

Polityka prywatnośći

 Jako osoby odpowiedzialne za rozumienie przepisów o chronie danych, poinforumujemy Cię poniżej o przetwarzaniu Twoich danych osobowych.

 

I. Koncept informacji danych osobowych

Dane osobowe, to dane które dotyczą twoej osoby. Informacje dotyczące twoich danych osobowych i powagi z nimi wziązanymi znajdziesz w Artykuł 4 GDPR  (General Data Protection Regulation).

 

II. Imię i dane kontaktowe osoby odpowiedzialnej 

W skrócie, oznacza to osobę, odpowiedzialną za przetwarzanie danych osobowych

 

1. Osoba odpowiedzialna 

Gusti Leder GmbH
Erich-Schlesinger-Straße 62
18059 Rostock, Germany
Telephone: +49 381 367 67 30
E-Mail: info@gusti-leder.de
CEO: Christian Pietsch

2. Inspektor ochrony danych

Rechtsanwältin Katja Westenberger
Schröderstraße 22
D-18055 Rostock
Telephone: +49 (0)381 – 45 83 88 90
Fax: +49 (0)381 – 45 83 88 95
E-Mail: info@ra-westenberger.de

 

III. Cel przetwarzania danych osobowych

Przetwarzamy Twoje dane osobowe w ramach naszej pracy w następujących celach zgodnie z określoną podstawą prawną

1. W celu wykonania środków przedumownych, które są oparte na wniosku złożonym przez ciebie, przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie Twojej zgody zgodnie z Artykułem 6 paragrafu 1 a) GDPR lub Artykułem 6 paragrafu b) GDPR

2.Aby zabezpieczyć nasz uzasadniony interes w odpowiadaniu na wnioski i podejmowaniu wszelkich innych działań, które możesz podjąć na podstawie wniosku, Twoje dane osobowe będą przetwarzane na podstawie zgody, której udzieliłeś zgodnie z artykułem 6 (1) (a). DS-GVO lub artykułem 6 (1) (f) of the GDPR.

3.W celu realizacji umowy, której jesteś stroną, przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie Twojej zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO lub na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO ) RODO.

4. W celu wdrożenia środków reklamowych Twoje dane osobowe będą przetwarzane na podstawie Twojej zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO lub na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

5.Aby zabezpieczyć nasz uzasadniony interes w utrzymaniu prawidłowego funkcjonowania naszej strony internetowej, w zapewnieniu przyjaznych funkcji użytkownika oraz w analizie korzystania z naszej strony internetowej, Twoje dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 litera f) RODO.

6.W celu ochrony naszego uzasadnionego interesu w zakresie egzekwowania naszych praw i obrony przeciwko nam przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Nasze systemy są wspierane przez najnowocześniejsze środki techniczne i organizacyjne w celu ochrony danych osobowych przed nieautoryzowanym dostępem, zmianą lub ujawnieniem, utratą lub zniszczeniem.

Aby uzyskać informacje na temat przetwarzania danych osobowych dla każdego celu przetwarzania, zapoznaj się z odpowiednimi dalszymi informacjami w kontekście niniejszej Polityki prywatności.

 

IV. Przekazywanie danych osobowych stronom trzecim; Kategorie odbiorców Twoich danych osobowych

Jeśli jest to konieczne do osiągnięcia celu przetwarzania danych osobowych, przekażemy dane osobowe stronom trzecim w zakresie wymaganym przez prawo. Szczegółowe informacje na temat przekazywania danych osobowych stronom trzecim do indywidualnych celów przetwarzania można znaleźć w odpowiednich dalszych informacjach w kontekście niniejszej Polityki prywatności. W przypadkach przekazywania danych osobowych stronom trzecim ilość przesyłanych danych jest ograniczona do wymaganego minimum.

 

V.Zakres przetwarzania danych osobowych dla każdego celu przetwarzania

Poniżej szczegółowo poinformujemy Cię o przetwarzaniu twoich danych osobowych do różnych celów przetwarzania.

Twoje dane osobowe zostaną usunięte, jeśli nie będą już potrzebne do przetwarzania odpowiedniego celu przetwarzania, chyba że możemy kontynuować przetwarzanie danych w innym celu przetwarzania zgodnie z wymogami prawnymi i zgodnie z informacjami zawartymi w niniejszej polityce prywatności.

 

1. Korzystanie z naszej strony internetowej w celach informacyjnych

 Jeśli odwiedzasz nasze strony internetowe bez podawania nam informacji, będziemy przetwarzać tylko dane osobowe, które Twoja przeglądarka przesyła na nasz serwer. Są to następujące dane, które są technicznie niezbędne do wyświetlenia naszej strony internetowej oraz zapewnienia stabilności i bezpieczeństwa:

 • strona której szukasz
 • data i godzina zapytania
 • ilość przesłanycg danych
 • źródło i odniesienie do tego jak znalazłeś naszą stronę
 •  przeglądarka
 • twój system operacyjny
 • adres IP

 

Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO w celu ochrony naszego uzasadnionego interesu w utrzymaniu prawidłowego funkcjonowania naszej strony internetowej.

Twoje dane osobowe zostaną usunięte po 6 miesiącach, chyba że będą one nadal potrzebne do dochodzenia praw lub dochodzenia roszczeń z powodu środków przeciwko prawidłowemu funkcjonowaniu naszej strony internetowej. W takim przypadku usunięcie następuje natychmiast po zakończeniu odpowiedniej procedury.

2. Przetwarzanie zapytań

Jeśli skontaktujesz się z nami za pomocą zapytania, przetwarzamy dane osobowe i informacje / dokumenty, które podasz. Niezależnie od sposobu przesłania zapytania lub wątpliwości, mogą to być:

 • data i godzina kontaktu
 • imię
 • szczegóły kontaktu
 • dane wniosków i wątpliwości
 • przekazywane informacje i dokumenty

Przetwarzanie twoich danych osobowych i dostarczonych informacji / dokumentów będzie oparte na Twojej zgodzie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO w celu udzielenia odpowiedzi na Twoje żądanie lub na podstawie wniosku lub obaw związanych z art. 6 ust. 1 lit. b ) RODO w celu wdrożenia środków przedumownych lub na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu wykonania umowy, której jesteś stroną, lub na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f ) RODO, aby zabezpieczyć nasz uzasadniony interes w udzielaniu odpowiedzi na zapytania / żądania oraz w podejmowaniu innych środków w związku z przetwarzaniem wniosków / obaw. 

Tak długo, jak udostępniamy formularz kontaktowy i kontaktujesz się z nami za pośrednictwem tego formularza kontaktowego, wyrażasz zgodę na następujące treści, wysyłając wiadomość, o której zostaniesz poinformowany w formularzu kontaktowym:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie mojego adresu e-mail i innych danych osobowych podanych przeze mnie w celu udzielenia odpowiedzi na moją korespondencję. Mogę odwołać tę zgodę w dowolnym momencie i bez podania przyczyn ze skutkiem na przyszłość. Legalność przetwarzanie prowadzone do momentu odwołania pozostaje nienaruszone w przypadku odwołania. ”

Możesz odwołać swoją zgodę w dowolnym momencie i bez podawania przyczyn ze skutkiem na przyszłość. W tym celu odpowiednia wiadomość do osoby odpowiedzialnej, której dane kontaktowe można pobrać z danych osoby odpowiedzialnej. W przypadku odwołania nie ma to wpływu na zgodność z prawem przetwarzania do odwołania.

Tak długo, jak jest to konieczne do przetworzenia twojego zapytania / prośby, przekazujemy twoje dane osobowe w zakresie wymagań prawnych stronom trzecim. W przypadkach przekazywania danych osobowych stronom trzecim ilość przekazywanych danych jest ograniczona do wymaganego minimum.

Twoje dane osobowe zostaną usunięte, jeśli Twoje żądanie / wątpliwości zostaną rozwiązane, chyba że będziemy nadal przetwarzać dane w innym celu przetwarzania w zakresie wymagań prawnych i zgodnie z informacjami zawartymi w niniejszej polityce prywatności.

3. Realizowanie umowy

Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu wykonania umowy, której jesteś stroną.

Jeśli przekażesz nam dane osobowe w celu zawarcia umowy lub w związku z utworzeniem konta klienta, przetwarzamy dane, które podałeś w celu wykonania umowy. Są to dane klienta (na przykład imię i nazwisko oraz adres) oraz informacje o umowie (takie jak szczegóły produktów w umowie, a także informacje dotyczące płatności i dostawy).

 

W zakresie, w jakim jest to konieczne do wykonania umowy z Tobą, przekazujemy Twoje dane osobowe w zakresie wymagań prawnych stronom trzecim. Przeniesienie to następuje na usługodawców zaangażowanych w umowę. Są to dostawcy używanych przez nas narzędzi przetwarzania. Są to również firmy zlecone przez firmę przewozową. Nawiasem mówiąc, są to dostawcy usług płatniczych odpowiedzialni za sprawy związane z płatnościami.

 

Jeśli używasz dostawcy usług płatniczych PayPal do przetwarzania transakcji płatniczych, zwracamy uwagę, że polityka prywatności PayPal dotyczy wszystkich transakcji PayPal: https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy- pełny? locale.x = uk_UK

 

W przypadkach przekazywania twoich danych osobowych stronom trzecim ilość przekazywanych danych jest ograniczona do wymaganego minimum.

Twoje dane osobowe zostaną usunięte po upływie podatkowego i komercyjnego okresu przechowywania wynoszącego 6 lub 10 lat, chyba że będziemy nadal przetwarzać dane w innym celu w kontekście wymogów prawnych i zgodnie z informacjami w niniejszej polityce prywatności

 

4. Reklama za pośrednictwem newslettera

Gdy zapiszesz się do naszego newslettera, będziemy przetwarzać adres e-mail podany przez Ciebie - i inne podane dane osobowe - aby przesyłać Ci informacje o naszych ofertach przez e-mail. Obowiązkowa jest specyfikacja twojego adresu e-mail. Jeśli dobrowolnie podasz dalsze dane osobowe, przetwarzamy je, jeśli to konieczne, aby osobiście zwrócić się do Ciebie w biuletynie. 

Przetwarzanie danych osobowych obsługiwane na podstawie zgody wyrażonej zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. RODO

Możesz odwołać swoją zgodę w dowolnym momencie i bez podawania przyczyn ze skutkiem na przyszłość. W tym celu zostanie wysłana odpowiednia wiadomość do osoby odpowiedzialnej, której dane kontaktowe są odpowiedzialne. W przypadku odwołania nie ma to wpływu na zgodność z prawem przetwarzania do odwołania.

MailChimp

Nasz biuletyn jest produkowany i wysyłany pocztą przez MailChimp, platformę marketingu biuletynów The Rocket Science Group LLC, 675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308, USA. Polityka prywatności znajduje się na stronie: https://mailchimp.com/legal/privacy

Komuinikat o wydajności

Nasze biuletyny zawierają tak zwany „sygnalizator sieciowy”, który jest plikiem wielkości piksela, który jest odczytywany z serwera naszego dostawcy usług pocztowych MailChimp, gdy biuletyn jest otwarty. Spowoduje to zebranie informacji o przeglądarce, systemie operacyjnym, adresie IP i czasie pobierania.

Daje nam to także możliwość tworzenia ankiet statystycznych, takich jak to, czy biuletyny zostały otwarte, kiedy zostały otwarte i które linki zostały kliknięte. Ze względów technicznych informacje te można przypisać poszczególnym subskrybentom, ale zależy to od nas i MailChimp. Używamy tych statystyk wyłącznie w celu oceny nawyków czytania i wzorców użytkowania naszych subskrybentów newslettera oraz dostosowania naszych treści odpowiednio do zainteresowań naszych czytelników.

Tej mierze sukcesu można zaprzeczyć tylko wtedy, gdy cała subskrypcja biuletynu zostanie zakończona.

 

5. Korzystanie z plików Cookies

Używamy plików cookie na naszej stronie internetowej. Są to małe pliki, które są przechowywane na twoim urządzeniu i za pośrednictwem których przekazywane są nam określone informacje. Korzystanie z plików cookie umożliwia korzystanie z niektórych funkcji i sprawia, że ​​nasza oferta jest ogólnie bardziej przyjazna dla użytkownika.

 

Niektóre wykorzystywane przez nas pliki cookie są usuwane po zakończeniu sesji przeglądarki, tj. Po zamknięciu przeglądarki (tak zwane sesyjne lub sesyjne pliki cookie). Inne pliki cookie pozostają na Twoim urządzeniu nawet po zakończeniu sesji przeglądarki, tj. Po zamknięciu przeglądarki i pozwalają nam lub naszemu podmiotowi stowarzyszonemu (pliki cookie stron trzecich) rozpoznać Cię podczas następnej wizyty na naszej stronie internetowej (tak zwane trwałe pliki cookie )

 

Niektóre z używanych przez nas plików cookie są technicznie wymagane, aby umożliwić korzystanie z niektórych funkcji. Dotyczy to na przykład przechowywania wpisów w związku z korzystaniem z funkcji koszyka. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu podjęcia środków przedumownych, które są oparte na twoim wniosku jako osoby, której dane dotyczą, lub na podstawie art. 6 ust. 1 (b) DS. GMO w celu wykonania umowy, której jesteś stroną, lub na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO w celu ochrony naszego uzasadnionego interesu w zapewnianiu funkcji możliwie najbardziej przyjaznych dla użytkownika. W zakresie, w jakim my lub nasze firmy partnerskie używają plików cookie do celów pomiaru zasięgu lub do celów marketingowych, można znaleźć szczegółowe informacje na ten temat, w stosownych przypadkach, w odpowiednich dalszych informacjach w kontekście niniejszej Polityki prywatności.

 Możesz zapobiec przechowywaniu plików cookie poprzez odpowiednie ustawienie oprogramowania przeglądarki. W razie potrzeby zapoznaj się z pomocą programu dla używanej przeglądarki, aby dowiedzieć się, w jaki sposób można dokonać odpowiedniego ustawienia. Zwracamy jednak uwagę, że w takim przypadku możesz nie być w stanie w pełni korzystać ze wszystkich funkcji naszej witryny. Na przykład odwołujemy się do informacji o następujących popularnych przeglądarkach:

 

 

Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=de&hlrm=en

Firefox: https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences
Opera: http://help.opera.com/Windows/10.20/en/cookies.html
Internet Explorer: https://support.microsoft.com/en-us/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
Safari: https://support.apple.com/kb/PH21411?locale=de_DE&viewlocale=en_US

6. Korzystanie Google Analytics

W naszej witrynie internetowej korzystamy z Google Analytics, usługi analizy sieci świadczonej przez Google Inc. („Google”)

 

Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO w celu ochrony naszego uzasadnionego interesu w analizie korzystania z naszej strony internetowej.

Google Analytics wykorzystuje tak zwane „pliki cookie”. Są to pliki tekstowe, które są przechowywane na twoim komputerze i umożliwiają analizę korzystania z naszej strony internetowej. Informacje generowane przez pliki cookie na temat korzystania z naszej witryny są zwykle przesyłane na serwer Google w USA i tam przechowywane. W tym kontekście zwracamy uwagę, że w naszej witrynie Google Analytics został rozszerzony o kod „anonymizeIp”. Anonimowy zbiór adresów IP (tak zwane maskowanie IP) gwarantuje, że Twój adres IP zostanie wcześniej skrócony przez Google w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub w innych umawiających się krajach Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym w celu wykluczenia osobistego odniesienia . Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP zostanie wysłany na serwer Google w USA i tam skrócony. Google wykorzysta te informacje w naszym imieniu w celu oceny korzystania z naszej witryny, tworzenia raportów dotyczących aktywności na stronie oraz świadczenia innych usług związanych z witryną i Internetem jako operatorami witryn. Adres IP podany przez Google Analytics w ramach Google Analytics nie zostanie scalony z innymi danymi Google

Możesz zapobiec przechowywaniu plików cookie poprzez odpowiednie ustawienie oprogramowania przeglądarki. W razie potrzeby zapoznaj się z pomocą programu dla używanej przeglądarki, aby dowiedzieć się, jak wprowadzić odpowiednie ustawienia. Zwracamy jednak uwagę, że w tym przypadku możesz nie być w stanie w pełni korzystać ze wszystkich funkcji naszej strony internetowej.

Ponadto możesz zapobiec gromadzeniu danych generowanych przez plik cookie i związanych z korzystaniem z naszej witryny (w tym adresu IP) przez Google oraz przetwarzaniem tych danych przez Google, pobierając wtyczkę do przeglądarki dostępną pod następującymi informacjami link i zainstaluj. Obecny link to https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl.

Alternatywnie możesz uniemożliwić przyszłe gromadzenie danych przez Google Analytics, ustawiając plik cookie rezygnacji. Ustawiasz ten plik cookie, klikając ten link. Pamiętaj, że plik cookie rezygnacji działa tylko w tej przeglądarce i na tej stronie internetowej. Jeśli usuniesz pliki cookie w przeglądarce, musisz kliknąć link ponownie.

Aby uzyskać więcej informacji o naszych warunkach użytkowania i polityce prywatności, odwiedź https://www.google.com/analytics/terms/en.html oraz Politykę prywatności Google na https://policies.google.com/?hl=pl -GB.

Google podlega Umowie Tarczy Prywatności, zapewniającej zgodność z europejskim prawem ochrony danych https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active.

 

7. Obecność w sieci w mediach społecznościowych

Prowadzimy strony internetowe w sieciach społecznościowych i platformach w celu komunikowania się z klientami i potencjalnymi klientami oraz informowania o naszych produktach. Są one powiązane z naszą witryną i są dostępne dla wszystkich odwiedzających. Podczas wywoływania odpowiednich sieci i platform obowiązują warunki i zasady zachowania poufności danych odpowiednich sieci i platform. Przetwarzanie danych osobowych z naszej strony opiera się na uzasadnionym interesie zgodnie z art. 6 ust. 1, lit. f) RODO.

 Zwracamy uwagę, że dane użytkowników spoza Unii Europejskiej mogą być przetwarzane. Może to powodować ryzyko, które może utrudnić egzekwowanie praw strony, której to dotyczy. Amerykańskie sieci i platformy certyfikowane w ramach Tarczy Prywatności zobowiązują się do przestrzegania polityki prywatności UE.

 

Facebook: Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Ireland, Polityka Prywatnośći: https://www.facebook.com/privacy/explanation

Instagram: Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Ireland, Polityka Prywatnośći: https://help.instagram.com/519522125107875?helpref=page_content

Twitter: Twitter International Company, Attn: Data Protection Officer, One Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, D02 AX07 IRELAND, Polityka Prywatnośći : https://twitter.com/de/privacy

YouTube: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA  Polityka Prywatnośći, : https://policies.google.com/privacy

Pinterest: Pinterest Europe Ltd., Palmerston House, 2nd Floor, Fenian Street, Dublin 2 Ireland,  Polityka Prywatnośći: https://policy.pinterest.com/de/privacy-policy

Google+: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, Privacy Policy: https://policies.google.com/privacy

Snapchat: Snap Group Limited, 7-11 Lexington Street, London W1F 9AF, United Kingdom,  Polityka Prywatnośći: https://www.snap.com/de-DE/privacy/privacy-policy/

8. Integracja treści i usług stron trzecich

W ramach naszej oferty online korzystamy z treści i ofert usług od zewnętrznych dostawców. Podczas integracji tych treści może się zdarzyć, że odpowiednia platforma przechowuje „ciasteczka” tych informacji. Korzystamy z treści na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, aby zaoferować ekscytującą i pouczającą ofertę online.

Vimeo: Vimeo, Inc., 555 West 18th Street, New York, New York 10011, Polityka Prywatnośći : https://vimeo.com/privacy

YouTube: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA,  Polityka Prywatnośći: https://policies.google.com/privacy

Google Maps: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA,  Polityka Prywatnośći: https://policies.google.com/privacy

Panono: Professional360 GmbH, Französische Straße 9, 10117 Berlin,  Polityka Prywatnośći: https://www.panono.com/de/legal/privacy-policy/

Doo-Finder: DooFinder S.L., Standort Bielefeld, Apfelstraße 245, D-33611, Polityka Prywatnośći : https://www.doofinder.com/de/privacy-policy

Squarelovin: Anchor Media GmbH, Budapester Straße 45, 20253 Hamburg,  Polityka Prywatnośći: https://squarelovin.com/business/home/privacy

9. Egzekwowanie naszych praw i obrona przed roszczeniami

W razie potrzeby przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu ochrony naszego uzasadnionego interesu w egzekwowaniu naszych praw i naszej obronie.

W takim przypadku przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

W przypadku, gdy stanie się to konieczne dla ochrony naszych uzasadnionych interesów, przekażemy Twoje dane osobowe stronom trzecim w zakresie zgodnym z wymogami prawnymi. Przeniesienie to następuje na zaangażowanych dostawców usług windykacyjnych lub naszych prawników.

W przypadkach przekazywania danych osobowych stronom trzecim ilość przesyłanych danych jest ograniczona do wymaganego minimum.

Your personal data will be deleted after completion of the procedure, but at the earliest after expiry of the tax and commercial retention periods of 6 or 10 years, unless we use the data for another processing purpose in accordance with legal requirements and in accordance with the information in this privacy policy continue to process.

VI. Czas przechowywania danych osobowych lub kryteria określania tego czasu trwania

 

Twoje dane osobowe zostaną usunięte, jeśli nie będą już potrzebne do przetwarzania odpowiedniego celu przetwarzania, chyba że będziemy kontynuować przetwarzanie danych w innym celu przetwarzania zgodnie z wymogami prawnymi i zgodnie z informacjami zawartymi w niniejszej polityce prywatności. Aby uzyskać informacje na temat czasu przechowywania danych osobowych lub kryteriów określania tego czasu, zapoznaj się z informacjami na temat przetwarzania danych osobowych dla każdego celu przetwarzania w niniejszym oświadczeniu o ochronie prywatności.

 

VII. Twoje prawa

1. Przegląd

 

Aby zapewnić uczciwe i przejrzyste przetwarzanie danych osobowych, jako osoba, której dane dotyczą, masz następujące prawa zgodnie z przepisami o ochronie danych:

 • prawo do informacji zgodnie z art. 15 of the GDPR;
 • prawo do korekty zgodnie z art. 16 of the GDPR,
 • prawo do odwołania na podstawie art 17 of the GDPR,
 • prawo do ograniczenia przetwarzania zgodnie z art. 18 RODO;
 • prawo do przenoszenia danych na podstawie art.20 RODO
 • prawo do odwołania zgody w dowolnym momencie zgodnie z art. 7 ust. 3 RODO,
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania zgodnie z art. 21 RODO, o którym poinformujemy Cię osobno poniżej
 • oraz prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego zgodnie z art. 77 RODO, o czym osobno poinformujemy poniżej.
 • 2. Your right to object to the processing  

Przetwarzanie danych osobowych jest dozwolone, jeżeli przetwarzanie jest konieczne do ochrony uzasadnionych interesów administratora lub strony trzeciej, chyba że przeważają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności jeżeli: dana osoba jest dziecko, art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Ty, osoba, której dane dotyczą, masz prawo w dowolnym momencie sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych związanych z przetwarzaniem danych osobowych wynikających z ich szczególnej sytuacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO; dotyczy to również profilowania opartego na tych przepisach.

Jeśli skorzystasz z prawa do sprzeciwu, nie będziemy już przetwarzać twoich danych osobowych, chyba że będziemy w stanie wykazać ważne, uzasadnione podstawy przetwarzania, które przewyższają ich interesy, prawa i wolności jako osoby, której dane dotyczą, lub przetwarzanie ma na celu dochodzenie, wykonywanie lub obronę roszczenia prawne.

Jeśli przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu obsługi poczty bezpośredniej, Ty, jako osoba, której dane dotyczą, masz prawo w dowolnym momencie sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych, które Cię dotyczą w celu reklamy; dotyczy to również profilowania, ponieważ jest ono powiązane z taką pocztą bezpośrednią. Jeśli jako osoba, której dane dotyczą, sprzeciwisz się przetwarzaniu do celów marketingu bezpośredniego, Twoje dane osobowe nie będą już przetwarzane w tych celach.

3. Prawo do odwołania się do organu nadzorczego

Jako osoba, której to dotyczy, bez uszczerbku dla wszelkich innych środków administracyjnych lub sądowych, masz prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim, w którym przebywasz, miejscu pracy lub domniemanym naruszeniu, jeśli uważasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych dotyczy naruszenia przez Ciebie wymagań RODO.

VIII Informacje o podstawie podania twoich danych osobowych

Jeśli chcesz zawrzeć z nami umowę lub skontaktować się z nami za pomocą żądania, podanie danych osobowych jest wymagane w celu zawarcia umowy lub przetworzenia Twojego żądania. Nie musisz podawać swoich danych osobowych. Niepodanie danych osobowych spowodowałoby jednak, że nie zawarliśmy z tobą umowy ani nie przetworzyliśmy Twojego żądania.

Ostatnio oglądane