Prawo odstąpienia od umowy

Zasady odwołania i formularz anulowania dla konsumentów.

Prawo do odstąpienia od umowy nie dotyczy umów zawieranych na odległość dotyczących dostawy towarów, które nie są prefabrykowane i o których produkcji decyduje indywidualny wybór lub określenie przez konsumenta, lub które są wyraźnie dostosowane do jego osobistych potrzeb.

Zasady anulowania

Prawo odstąpienia od umowy

Użytkownik ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny do dnia 15/01/2024. Dotyczy to wyłącznie zamówień złożonych od 15/11/2023.

Okres odstąpienia od umowy wynosi czternaście dni od dnia, w którym Ty lub wskazana przez Ciebie osoba trzecia, która nie jest przewoźnikiem, weszli w posiadanie ostatnich towarów.

 

Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, musisz nas o tym poinformować,

GUSTI LEDER GMBH, RETURNS WAREHOUSE, BÜRGERSEEWEG 850, 17235 NEUSTRELITZ 

+49 (0) 0381 / 79990031

w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną) o swojej decyzji o odstąpieniu od zawartej z nami umowy. Możesz skorzystać z załączonego wzoru formularza odstąpienia od umowy, ale nie jest to obowiązkowe.
Aby zachować okres odstąpienia, wystarczy wysłać powiadomienie przed końcem okresu odstąpienia.

Konsekwencje unieważnienia

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwrócimy Ci wszystkie otrzymane od Ciebie płatności, w tym koszty dostawy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wyboru innego rodzaju dostawy niż najtańsza standardowa dostawa oferowana przez nas), niezwłocznie, a najpóźniej w terminie czternastu dni od dnia, w którym otrzymaliśmy informację o odstąpieniu od niniejszej umowy. W celu dokonania tej spłaty użyjemy tych samych środków płatniczych, które zostały użyte do pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie uzgodniono inaczej. W żadnym przypadku nie zostaniesz obciążony kosztami tej spłaty. Możemy odmówić zwrotu pieniędzy do czasu otrzymania towarów z powrotem lub do czasu dostarczenia przez Ciebie dowodu, że zwróciłeś towary, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej. Musisz zwrócić lub przekazać nam towar niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż w terminie czternastu dni od dnia, w którym dostaliśmy informację o anulowaniu niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli wyślesz towar przed upływem czternastu dni. Ponosisz odpowiedzialność wyłącznie za zmniejszenie wartości towarów wynikające z obchodzenia się z nimi w sposób inny niż konieczny do stwierdzenia ich charakteru, cech i funkcjonowania.

Koniec instrukcji odwołania

Formularz zwrotu modelu

(Jeśli chcesz dokonać zwrotu, wypełnij i wyślij ten formularz na podany adres)

Gusti Leder GmbH – RETURNS WAREHOUSE, BÜRGERSEEWEG 850, 17235 NEUSTRELITZ
E-MAIL: info@gusti-leder.pl

  • Ja/my (*) niniejszym odwołuję/my (*) umowę zawartą przeze mnie/nas (*) na zakup następujących produktów (*) / świadczenie następujących usług (*)
  • Data złożenia zamówienia (*) / odebrania w dniu (*)
  • Nazwa konsumenta(ów)
  • Adres pocztowy konsumenta(ów) 
  • Podpis konsumenta(-ów) (tylko w przypadku komunikacji na papierze)
  • Data

_____________

(*) Skreślić, jeśli nie ma zastosowania.

Ostatnio oglądane
gusti-leder.de Reviews with ekomi.de