Prawo odstąpienia od umowy

Zasady anulowania i przykładowy formularz anulowania dla konsumentów

Prawo odstąpienia nie dotyczy umów zawieranych na odległość o dostawę towarów nieprefabrykowanych, dla których wytworzenia decydujący jest indywidualny wybór lub ustalenie przez konsumenta lub które są wyraźnie dostosowane do jego osobistych potrzeb.

Prawo odstąpienia od umowy

Zakup można zwrócić w ciągu 30 dni bez podania przyczyny. Okres anulowania 30 dni, liczony jest od dnia, w którym ostatni towar zostanie dostarczony do klienta (np. W przypadku częściowej dostawy).

Zwroty nie dotyczą  produktów z grawerem, gdyż są one spersonalizowane na specjalne życzenie klienta.

 

Miłej zabawy w rozdawaniu

Twój zespół Gusti Leder

 

 

Anulowanie

Po złożeniu prośby o anulowanie produktu, koszty produktu zostaną zwrócone na pańskie konto, z którego została dokonana płatność. Wyjątkiem są wszelkie koszty wysyłki. Opłaty za przesyłki niestandardowe, nie proponowane przez nas, również ponosi klient.

Koszty zostaną zwócone na konto w czasie do 14 dni od dnia otrzymania przez nas informacji z prośbą o anulowanie. Metodą zwrotu kosztów, będzie ta sama metoda, jaką dokonali państwo płatności. Możemy zrealizować inną metodę zwrotu płatności, na pańskie życzenie.

Proszę niezwłocznie zwócić do nas produkt, nie póżniej niż 14 dni od daty, w której powiadomili nas państwo o chęci zwrotu. Koszty wysyłki produktu ponosi klient. Koszty naprawy ewentualnych szkód produktu ponosi klient. 

Formularz

Aby przyspieszyć  proces zwrotu, upewnij się, że Twój formularz zwrotu jest poprawnie wypełniony i umieść go w paczce.

 

Wzór formularza odstąpienia od umowy -

Do: Gusti Leder GmbH - returns warehouse
Prenzlauer Str. 3G
17321 Löcknitz
Deutschland

E-mail: info@gusti-leder.pl

 

Ja / my (*) niniejszym wycofuję zawartą przeze mnie / nas umowę (*) dotyczącą zakupu następujących towarów (*) / świadczenia następującej usługi (*)

Zamówione w dniu (*) / otrzymane w dniu (*) 

Nazwisko konsumenta (-ów) 

Adres konsumenta (-ów) 

Podpis konsumenta (-ów) (tylko w przypadku powiadomienia w formie papierowej)

data _______________ (*) Niepotrzebne skreślić.

Ostatnio oglądane