A B C D E F G H I K L M N

Stwierdzono naruszenia

Jeśli podczas naszych kontroli zostanie stwierdzone naruszenie, stosowane są kary, które wcześniej zostały określone w umowie. Jednym z wykroczeń jest np. nieużywanie przez pracownika garbarni rękawic. W przypadku takiego naruszenia producent musi zapłacić karę w wysokości 75€ za osobę, która naruszyła umowę. Jeśli w miejscu produkcji zostanie zauważone dziecko poniżej 15 roku życia, producent musi nawet zapłacić kwotę 2.000 euro jako grzywnę. Zawieszamy również nasze zamówienia u tego producenta na dwa miesiące. Chcemy również zachęcić naszych konkurentów do kontrolowania swojej produkcji w różny sposób, aby problemy były rzeczywiście naprawiane, a nie tylko odkładane na później.

 

 

gusti-leder.de Reviews with ekomi.de